№ 1-2 (2019)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ

Наведено результати теоретичних, прикладних та науково-експериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психології та педагогіки.

Для науковців, викладачів, соціальних працівників, практичних психологів, студентів.

УДК 316+159.9+37](082)

 

Issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of sociology, psychology, pedagogic and social work.

It is of interest to scientists, teachers, social workers, psychologists-practitioners and students.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №9244 від 11.10.2004

Рекомендовано Вищою Атестаційною комісією України
 як фахове видання з соціології
(Постанова Президії ВАК України №11604 від 22 грудня 2016 року)

Зміст

Статті

Судаков В.І. Судаков В.І.
PDF
Петрушина Т. О. Петрушина Т. О.
PDF
Судакова В.М. Судакова В.М.
PDF
Цимбалюк Н.М. Цимбалюк Н.М., Кочергіна Є.А. Кочергіна Є.А.
PDF
Рахманов О. А Рахманов О. А
PDF
Лапіна В.В. Лапіна В.В.
PDF
Булатевич М. М. Булатевич М. М.
PDF
Червінська Т. Г. Червінська Т. Г.
PDF
Мороз Є.О. Мороз Є.О.
PDF
Ніколаєнко Л.Г. Ніколаєнко Л.Г.
PDF
Яворська Є.Ф. Яворська Є.Ф.
PDF
Кузьменко Т.М. Кузьменко Т.М.
PDF